Home

KOMANDE KONSERTAR


Sommartreff i Karnilstunet

Fredag 07.juni 19:00

JEREMIAS HENDEN


Jeremias E. Henden (1879-1923) frå Austrheim. Anleggsarbeidar, slåttekomponist og spelemann.


Han arbeidde m.a. på fleire store kraftverksanlegg i Sør-Noreg, og gav ei mengd konsertar både i anleggsleirane og på eigne konsertturnear seinare. Den mest kjende slåtten som Henden komponerte, er ”Sulitjelmagaloppen”.Les meir

© Jeremiasfestivalen 2017